Bán 2 ha, 5 ha, 8 ha, 10 ha. . Khu công nghiệp Slico Đức Hoà 3, Long An

QĐH38.01: Bán 2 ha, 5 ha, 8 ha, 10 ha. . Khu công nghiệp Slico Đức Hoà 3, Long An Diện tích khu công nghiệp Slico Đức Hoà 3: 157.27 ha  đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Giá thuê đất 163 USD/m2.( chưa bao gồm VAT ) Thời hạn thuê 2054 Phí quản lý … Đọc tiếp Bán 2 ha, 5 ha, 8 ha, 10 ha. . Khu công nghiệp Slico Đức Hoà 3, Long An