Danh sách Bất động sản

khu công nghiệp Singapore (VSIP 2), Tỉnh Bình Dương
 • 30.000m2
 • Đầy đủ
khu công nghiệp Sóng Thần 3, Bình Dương
 • 30.000m2
 • Đầy đủ
phường phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 • 170.000m2
 • Đầy đủ
khu công nghiệp Đức Hòa, Long An.
 • 11.400m2
 • Đầy đủ
khu công nghiệp SIKICO, Minh Hưng, Bình Phước
 • Đầy đủ
khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương.
 • 4.200m2
 • Đầy đủ
khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
 • 13.000m2
 • Đầy đủ
khu công nghiệp SIKICO, Hớn Quản, Bình Phước.
 • 81704.1m2
 • Đầy đủ