Danh sách Bất động sản

khu công nghiệp Vsip 2, Bình Dương.
 • Bắc
 • 20.940m2
 • Đầy đủ
khu công nghiệp VSIP 2 tại Bình Dương
 • Tây Bắc
 • 25000m2
 • Đầy đủ
khu công nghiệp Đồng Xoài III, Bình Phước
 • Tây
 • 19.58722m2
 • Đầy đủ
Khu công nghiệp Đồng Xoài III, Bình Phước, Việt Nam
 • Đông Nam
 • 38.992m2
 • Đầy đủ
Khu công nghiệp Đồng Xoài III, Bình Phước, Việt Nam
 • Đông Nam
 • 16.000m2
 • Đầy đủ
Bán 6000 m2 đất trong khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương.
5
Khu công nghiệp Bàu Bàng,
 • 6000m2
 • Đầy đủ
Bán 10.353 m2, đất trong khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương.
6
Đường N5, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương
 • Tây bắc
 • 10.353m2
 • đầy đủ
NE5, 75900 Phường Chánh Phú Hòa, Tỉnh Bình Dương Việt Nam
 • Bắc
 • 38.000m2
 • Đầy đủ