Danh sách Bất động sản

Quốc lộ 1A, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Nam
 • 126300m2
 • Đầy đủ
Quốc lộ 1A, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Đông Bắc
 • 153800m2
 • Đầy đủ
Quốc lộ 1A, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Tây Nam
 • 28800m2
 • Đầy đủ
Quốc lộ 1A, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 16000m2
 • Đầy đủ
Quốc lộ 1A, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 711000m2
 • Đầy đủ
xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Nam
 • 15800m2
 • Đầy đủ
xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Bắc
 • 219700m2
 • Đầy đủ
xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Đông Nam
 • 279900m2
 • Đầy đủ
xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Tây nam
 • 160000m2
 • Đầy đủ

Bài viết không được phép copy.