Danh sách Bất động sản

Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
  • Đông
  • 30000m2
  • Đầy đủ
Xã Tân Phước, thị trấn Phú Mỹ - Thị Xã Phú Mỹ - T. Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • 50000m2
  • Đầy đủ
khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, Bình Thuận.
  • 200000m2
  • Đầy đủ

Bài viết không được phép copy.