Danh sách Bất động sản

ẤP 5, Hớn Quản District, Binh Phuoc 67817, Vietnam
 • Tây bắc
 • 26.9563m2
 • Đầy đủ
ẤP 5, Hớn Quản District, Minh Hưng Sikico, Binh Phuoc 67817, Vietnam
 • Đông bắc
 • 17.17422m2
 • Đầy đủ
khu công nghiệp Đức Hòa, Long An.
 • 11.400m2
 • Đầy đủ
khu công nghiệp Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương
 • 25.000m2
 • Đầy đủ
khu công nghiệp Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương
 • 30.000m2
 • Đầy đủ
khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • 6.868m2
 • Đầy đủ
khu công nghiệp Rạch Bắp ,Bến Cát, Bình Dương
 • 60.000m2
 • Đầy đủ