Danh sách Bất động sản

khu công nghiệp Singapore (VSIP 2), Tỉnh Bình Dương
  • 30.000m2
  • Đầy đủ
khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương.
  • 4.200m2
  • Đầy đủ
khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
  • 13.000m2
  • Đầy đủ
khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • 19.000m2
  • Đầy đủ
khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai.
  • 5.000m2
  • Đầy đủ