Danh sách Bất động sản

khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương
  • 10.500m2
  • Đầy đủ
Đường 7A, Xã An Điền An Điền, Tỉnh Bình Dương Việt Nam
  • 60.5145m2
  • Đầy đủ
khu công nghiệp Tân Bình, Bình Dương
  • 12.948m2
  • Đầy đủ
ẤP 5, Hớn Quản District, Binh Phuoc 67817, Vietnam
  • Tây bắc
  • 20.9402m2
  • Đầy đủ