Danh sách Bất động sản

khu công nghiệp Sóng Thần 3, Bình Dương
  • Tây Nam
  • 5100m2
  • Đầy đủ
Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên và Nam Tân Uyên mở rộng , Bình Dương
  • 7.200m2
  • Đầy đủ
2PV8+8MM, Xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
  • 35.000m2
  • đầy đủ
khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương
  • 10.500m2
  • Đầy đủ