Danh sách Bất động sản

khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
  • 13.000m2
  • Đầy đủ
khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • 19.000m2
  • Đầy đủ
khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai.
  • 5.000m2
  • Đầy đủ
Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
  • 62000m2
  • Đầy đủ
VSIP Hải Phòng, Thị trấn Thủy Nguyên thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP Hải Phòng
  • 9999m2
  • Đầy đủ