Danh Sách Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Danh Sách Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) hiện là một điểm sáng trong việc thu hút lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài (FDI), và các khu công nghiệp đóng vai trò không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế toàn quốc. Điều này đặt ra câu hỏi: Khu công nghiệp là gì ?

1. Khu công nghiệp là gì ?

Khu công nghiệp ( KCN ) được định nghĩa là một vùng có ranh giới địa lý xác định, chuyên trong việc sản xuất hàng hóa công nghiệp và cung cấp các dịch vụ liên quan đến sản xuất công nghiệp, theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP.

Thanh-pho-ho-chi-minh-rongdat.net1a

2. Các quy định liên quan đến khu công nghiệp ?

Thông qua Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, ngày 28/5/2022, có hiệu lực từ ngày 15/7/2022, đã xảy ra những thay đổi quan trọng trong việc quản lý khu công nghiệp. Điều này bao gồm:

 • Trong việc xây dựng hạ tầng và đầu tư vào khu công nghiệp, thủ tục thành lập khu công nghiệp đã bị bãi bỏ để giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
 • Việc xác định khu công nghiệp được định từ ngày cấp có thẩm quyền, dựa trên Quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp sử dụng vốn đầu tư công theo quy định về đầu tư công, kèm theo chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, tuân theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện như:
 • Tuân theo quy định về kinh doanh bất động sản.
 • Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và quy định khác liên quan.
 • Đối với tổ chức kinh tế nước ngoài dự kiến thành lập theo quy định về đầu tư và doanh nghiệp, tổ chức này phải đáp ứng các điều kiện để được nhà nước giao đất, cho thuê đất, và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định về đất đai, lâm nghiệp và quy định khác liên quan.
 • Khi lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu, các tiêu chuẩn đánh giá bao gồm:

–       Năng lực của nhà đầu tư dựa trên điều kiện quy định.

–       Kinh nghiệm của nhà đầu tư dựa trên quy mô, tiến độ và tình hình thực hiện dự án tương tự mà nhà đầu tư đã thực hiện hoặc góp vốn.

–       Sự tham gia của chủ sở hữu, thành viên và cổ đông sáng lập trong dự án tương tự hoặc dự án khác mà nhà đầu tư đã thực hiện hoặc góp vốn.

–       Kỹ thuật dựa trên nội dung quy hoạch và quyết định chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền.

Như vậy, sự phát triển khu công nghiệp không chỉ là một phần quan trọng của việc thu hút vốn đầu tư và phát triển kinh tế, mà còn liên quan chặt chẽ đến các quy định pháp luật cụ thể để tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thanh-pho-ho-chi-minh-rongdat.net1b

3. Đất trong KCN có được cho thuê không ?

Đất trong khu công nghiệp có một quy định rõ ràng. Luật Đất đai 2013 quy định theo Điều 149 cho biết đất khu công nghiệp có thể được cho thuê như sau:

 • Nhà nước có thể cho thuê đất cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.
 • Đối với diện tích đất thuê phải trả tiền hàng năm, người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền hàng năm.
 • Đối với diện tích đất thuê trả một lần cho cả thời gian thuê, người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất.
 • Các nhà đầu tư sẽ được miễn tiền thuê đất cho diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng chung trong khu công nghiệp.

4. Thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp ?

Điều 51 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Điều 2 khoản 36 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP, quy định rằng thời hạn sử dụng đất sẽ theo thời hạn của dự án đầu tư. Trong trường hợp thời hạn dự án đầu tư kéo dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề, doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Tuy nhiên, tổng thời hạn sử dụng đất không thể vượt quá 70 năm và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với diện tích đất được gia hạn sử dụng.

Các nguyên tắc cơ bản về việc sử dụng đất trong khu công nghiệp:

– Sử dụng đất phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Quy hoạch khu công nghiệp cần kết hợp với quy hoạch xây dựng khu nhà ở ngoài khu công nghiệp để phục vụ cho cuộc sống của những người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

– Được cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp là quyền của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Người được cho thuê đất hàng năm có quyền cho thuê lại đất, sử dụng tài sản gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng, hoặc bán tài sản đó khi có đủ điều kiện quy định.

– Người sử dụng đất trong khu công nghiệp phải tuân thủ mục đích đã xác định và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tóm lại, việc thuê đất trong khu công nghiệp và việc sử dụng đất này phải tuân thủ các nguyên tắc quy định để đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của khu công nghiệp.

5. Tình hình phát triển khu công nghiệp và danh sách các KCN tại thành phố Hồ Chí Minh

Thanh-pho-ho-chi-minh-rongdat.net1c

Tình hình phát triển khu công nghiệp tại TP.HCM đang có những diễn biến đáng chú ý. Dựa trên kế hoạch phát triển của thành phố đến năm 2020, dự kiến sẽ có tổng cộng 23 khu công nghiệp và khu chế xuất trải rộng khắp thành phố. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có 19 khu đã triển khai hoạt động, chiếm khoảng 76,78% diện tích đã quy hoạch.

Trong số này, diện tích đất được cho thuê trong 19 khu công nghiệp và khu chế xuất này đã được sử dụng đạt tới 66%. Nếu chỉ xét đến 17 khu đang hoạt động, tỷ lệ sử dụng đất đã đạt 72,17%. Một số lượng đất nhỏ, khoảng hơn 64ha, vẫn còn trống rải rác, với lô đất lớn nhất chỉ khoảng 3-4 ha.

Sau đây là danh sách các KCN tại thành phố HCM: 

STT Tên Khu Công Nghiệp Diện tích(ha)
1 Khu Chế Xuất Linh Trung 60
2 Khu Chế Xuất Tân Thuận 300
3 Khu Chế Xuất Linh Trung 2 61,75
4 Khu Công Nghiệp Tân Tạo (hiện hữu) 175,57
5 Khu Công Nghiệp Tân Tạo (mở rộng ) 204,58
6 Khu Công Nghiệp Bình Chiểu 27,34
7 Khu Công Nghiệp Tân Bình (hiện hữu) 105.95
8 Khu Công Nghiệp Tân Bình (mở rộng ) 24,1
9 Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân 100
10 Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân (mở rộng) 120
11 Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 203,18
12 Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc (mở rộng) 56,06
13 Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp 28,41
14 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi 208
15 Khu Công Nghiệp Cát 2 ( giai đoạn 1-2 ) 124
16 Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung 542,64
17 Khu Công Nghiệp Đông Nam 286,76
18 Khu Công Nghiệp Phong Phú 148,40
19 Khu Công Nghiệp Bàu Đưng 175
20 Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 3 200
21 Khu Công Nghiệp Phước Hiệp 200
22 Khu Công Nghiệp Xuân Thới Thượng 300
23 Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân 2 338
24 Khu Công Nghiệp An Hạ 123,51
25 Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân 3 242
26 Khu Công Nghiệp Cơ Khí Ô Tô 100

6. Liên hệ tư vấn

Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư tại các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh bạn hãy  liên hệ với Rongdat.net để nhận được thông tin cụ thể về tình hình hiện tại, quy trình đăng ký đầu tư, và các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Danh Sach Cac Khu Cong Nghiep Tai Thanh Pho Ho Chi Minh 33

👤 Dưới sự hỗ trợ của Kỹ sư P. Giám đốc :Phạm Xuân Thuỷ

📞 Điện thoại: [ 0949 319 769 ] 📧 Email: [ rongdat0102@gmail.com ]

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với những thông tin chính xác nhất và kế hoạch tối ưu nhất cho sự thành công của dự án đầu tư của bạn. Hãy liên hệ ngay hôm nay để lên lịch xem  đất, nhà xưởng hoặc thảo luận về yêu cầu cụ thể của bạn. 🏢🌆

Bài viết không được phép copy.