Khu Công Nghiệp Minh Hưng Sikico, Bình Phước I. Tổng quan khu công nghiệp: 1. Tổng quan: Ngày 23/03/2015, Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 549/QĐ-UBND với diện tích…
Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, Bình Phước KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG PHÚ QUY HOẠCH 200 HA, THỰC TẾ DIỆN TÍCH 184 HA. I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1. Giới thiệu chung về KCN : Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú diện tích 184 ha đã được UBND tỉnh…
Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Bình Phước I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1. Giới thiệu chung về KCN: Khu công nghiệp  Nam Đồng Phú 72 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2008 và được…
Khu Công Nghiệp Becamex, Bình Phước I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN  1. Giới thiệu chung về KCN: Khu công nghiệp Becamex 1.993 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008. Giấy chứng nhận đầu tư đầu…
Khu Công Nghiệp Chơn Thành 2, Bình Phước I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1. Giới thiệu chung về khu công nghiệp: Khu công nghiệp Chơn Thành 2 nằm trong Khu công nghiệp Chơn Thành đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số 222/1999/QĐ-BXD…
Khu Công Nghiệp Chơn Thành 1, Bình Phước KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH DIỆN TÍCH QUY HOẠCH 682 HA. I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1. Giới thiệu chung về KCN: Khu công nghiệp Chơn Thành 1 nằm trong Khu công nghiệp Chơn Thành đã được Bộ Xây dựng phê duyệt…