Bán 2 Ha, Khu Công Nghiệp Số 03, Tỉnh Hưng Yên Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư đất hoặc sản xuất hãy đến với khu công nghiệp Số 03, tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp  được đầu tư theo hướng sinh thái và thông minh: Môi trường…
Bán 5 Ha, Khu Công Nghiệp Số 03, Tỉnh Hưng Yên Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư đất hoặc sản xuất hãy đến với khu công nghiệp Số 03, tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp  được đầu tư theo hướng sinh thái và thông minh: Môi trường…
Bán 3 Ha, Khu Công Nghiệp Số 03, Tỉnh Hưng Yên Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư đất hoặc sản xuất hãy đến với khu công nghiệp Số 03, tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp  được đầu tư theo hướng sinh thái và thông minh: Môi trường…
Khu Công Nghiệp Số 3, Tỉnh Hưng Yên Khu công nghiệp Số 3, là dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên. Và nằm trong khu vực “Tam giác kinh tế trọng điểm miền Bắc” gồm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. I. Tổng quan về khu công…
Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư đất đai đáng chú ý hãy dừng lại ở cụm công nghiệp Ngô Quyền, tỉnh Hưng Yên. Cơ hội đầu tư đất đai này đang kêu gọi doanh nhân và các tập đoàn công nghiệp lớn. I. Thông tin chính: Diện…

Bài viết không được phép copy.