Khu Công Nghiệp Bá Thiện – Phân Khu I, Tỉnh Vĩnh Phúc Khu công nghiệp Bá Thiện - Phân khu I, tỉnh Vĩnh Phúc là khu công nghiệp được định hướng phát triển theo hướng hiện đại và thân thiện với môi trường, tập trung các ngành công nghiệp nhẹ,…
Khu Công Nghiệp SHI IP Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc SHI IP Tam Dương được định hướng xây dựng là khu công nghiệp đa ngành. Bao gồm các ngành công nghiệp chế biến và chế tạo. 1. Tổng quan và pháp lý thành lập khu công nghiệp SHI IP Tam…

Bài viết không được phép copy.