Định Hướng Phát Triển Công Nghiệp, Tỉnh Tiền Giang

Định Hướng Phát Triển Công Nghiệp, Tỉnh Tiền Giang

Định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Tiền Giang là nâng cao việc tăng cường sự đa dạng hóa và hiện đại hóa công nghiệp, thu hút đầu tư, cải thiện hệ thống hỗ trợ và hạ tầng để đảm bảo sự phát triển bền vững và đóng góp vào sự phát triển toàn diện của tỉnh.

I. Thực trạng trong việc phát triển công nghiệp và kinh tế của tỉnh tiền Giang

Tăng trưởng kinh tế ổn định: Tỉnh Tiền Giang đã đạt tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 60.094 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010) năm 2019, tăng 6,64% so với năm 2018. Các ngành kinh tế chủ chốt bao gồm nông lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, và dịch vụ.

Tinh-tien-giang-rongdat.net2

 • Chuyển đổi cơ cấu kinh tế: Tỉnh đã có sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế của tỉnh đã thay đổi tích cực, với tăng tỷ trọng công nghiệp và xây dựng và giảm tỷ trọng nông nghiệp.
 • Sản xuất công nghiệp đa dạng hóa: Tỉnh Tiền Giang đã tập trung vào việc phát triển các ngành công nghiệp chế biến, công nghệ sinh học, công nghiệp cơ khí, và các ngành công nghiệp bổ trợ. Điều này đã giúp tăng giá trị sản xuất và đóng góp cho xuất khẩu sản phẩm công nghiệp.
 • Đầu tư và hạ tầng công nghiệp: Tỉnh đã thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN) với nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Diện tích cho thuê đất tại các KCN và CCN đã tăng, thu hút nhiều dự án đầu tư và tạo việc làm cho người dân.
 • Kết nối kinh tế: Vị trí địa lý thuận lợi của Tiền Giang đã tạo điều kiện cho việc hội nhập và hợp tác kinh tế với các vùng lân cận, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và TP. Hồ Chí Minh.
 • Thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm công nghiệp: Phát triển công nghiệp đã đóng góp đáng kể vào sản phẩm xuất khẩu của tỉnh, tạo nguồn thu nhập cho người dân và cơ hội việc làm.
 • Phát triển khu công nghiệp: Tỉnh Tiền Giang đã có kế hoạch phát triển nhiều KCN và CCN, thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

Tóm lại, Tiền Giang đã có sự phát triển đáng kể trong lĩnh vực công nghiệp và kinh tế chung. Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng trưởng các ngành công nghiệp đa dạng hóa, và thu hút đầu tư vào hạ tầng công nghiệp đã giúp tỉnh này đóng góp mạnh mẽ vào nền kinh tế quốc gia và tạo cơ hội phát triển cho cộng đồng địa phương.

II. Mục Tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh Tiền Giang

 1. Tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng:

Tập trung vào việc tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng các ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống. Điều này bao gồm việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo giá trị gia tăng cao hơn và đảm bảo tuân thủ môi trường.

 1. Phát triển các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ:

Để đảm bảo sự đồng bộ và đa dạng hóa trong phát triển công nghiệp, mục tiêu là thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp chế biến và sản xuất.

 1. Thu hút đầu tư đa dạng:

Tỉnh Tiền Giang hướng đến thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức cao, như công nghệ sinh học. Điều này giúp định hình một nền công nghiệp hiện đại và bền vững.

III. Định hướng trong việc phát triển công nghiệp và kinh tế của tỉnh tiền Giang

 1. Rà soát và hoàn thiện chính sách hỗ trợ:

Tập trung vào việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ để tạo động lực cho phát triển sản xuất công nghiệp. Điều này bao gồm việc nghiên cứu và áp dụng chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của tỉnh.

 1. Cải cách hành chính:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cần cải thiện thủ tục hành chính liên quan đến việc đầu tư hạ tầng của cụm công nghiệp. Điều này giúp tăng sự hấp dẫn và tính cạnh tranh của tỉnh trong việc thu hút đầu tư.

 1. Hợp tác và kết nối kinh tế:

Tỉnh Tiền Giang sẽ mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với các tỉnh lân cận, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh. Hình thành thị trường vốn, liên kết, và liên doanh để phát triển các ngành có lợi thế của tỉnh.

 1. Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế:

Tỉnh sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thúc đẩy quá trình tái cơ cấu công nghiệp và tái cơ cấu nông nghiệp. Điều này bao gồm hỗ trợ về kỹ thuật, thông tin thị trường và công nghệ để nâng cao khả năng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp.

 1. Phát triển hạ tầng:

Để hỗ trợ phát triển công nghiệp, tỉnh sẽ đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông và cơ sở hạ tầng khác. Điều này đảm bảo rằng các cụm công nghiệp và khu công nghiệp có điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

IV. Danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Tiền Giang

Hiện nay, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương quy hoạch 7 khu công nghiệp với diện tích trên 2 ngàn ha. Trong đó đã có 4 khu đi vào hoạt động với diện tích trên 1 ngàn ha và có tới 3 khu đạt tỷ lệ lấp đầy trên 71%.

STT Danh Sách Khu Công Nghiệp Diện tích (ha)
1 Khu Công Nghiệp Mỹ Tho 79,14
2 Khu Công Nghiệp Tân Hương 197,33
3 Khu Công Nghiệp Long Giang 540
4 Khu Công Nghiệp Dịch Vụ Dầu Khí Soài Rạp 285

V. Liên hệ tư vấn 

Bài viết không được phép copy.