Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, tỉnh Tây Ninh

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, tỉnh Tây Ninh

Quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 24/6/2020.

Các nội dung chính điều chỉnh quy hoạch như sau:

1.   Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch

a) Khu liên hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Phước Đông – Bời Lời thuộc xã Đôn Thuận, phường Gia Lộc, phường Lộc Hưng – thị xã Trảng Bàng và xã Phước Đông, xã Bàu Đồn – huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

b) Quy mô lập quy hoạch là 2.837,11 ha, trong đó:

– Khu công nghiệp Phước Đông quy mô 2.189,11 ha.

– Khu đô thị – dịch vụ quy mô 648,00 ha.

2.   Tính chất: Là trung tâm công nghiệp kỹ thuật và công nghiệp đa ngành có trình độ sản xuất tiên tiến. Là trung tâm đô thị – dịch vụ thương mại – du lịch cửa ngõ phía Tây vùng Thành phố Hồ Chí Minh, từ đường Hồ Chí Minh nối tới đường Xuyên Á. Với vai trò đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác toàn cầu.

3.   Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

  • Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu công nghiệp: Khu A, Khu B.
  • Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị.
  • Định hướng phát triển hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội.

4.   Quy hoạch sử dụng đất: Đất công nghiệp, đất ở, đất công cộng, đất cây xanh, hạ tầng xã hội, đất hạ tầng kỹ thuật.

5.   Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước thải, cấp điện và thông tin liên lạc.

QHC KLH PHUOC DONG BOI LOI 1 scaled

Thông tin quy hoạch

  • Số quyết định: 1274/QĐ-UBND  1274-qd-ubnd-klh pd-bl
  • Tỉnh/TP: Tây Ninh
  • Địa chỉ: huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
  • Hồ sơ bản vẽ:

222 7

Thuyết minh quy hoạch: TM QHC KHU LIEN HOP PHUOC DONG – BOI LOI

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 1274/QĐ-UBND,

sơ đồ tại đây:QHC KLH PHUOC DONG – BOI LOI

© Bản quyền thuộc Bộ Xây dựngicpdf

Bài viết không được phép copy.