M&A Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp

Bước 1. Giới thiệu mục tiêu.

Đầu tiên, rongdat.net và các nhà đầu tư nước ngoài sẽ ký kết một hợp đồng dịch vụ để tìm kiếm các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp đang cần thực hiện hoạt động M&A. Rongdat.net là chủ quản của Cổng thông tin bất động sản công nghiệp Việt Nam và sẽ cung cấp thông tin chuyên nghiệp về các khu công nghiệp và cụm công nghiệp hiện có nhu cầu chuyển nhượng cho các nhà đầu tư nước ngoài sau khi hai bên thỏa thuận ký hợp đồng.

Rongdat.net sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài một số thông tin cần thiết để tìm hiểu như:

  • Vị trí và khu vực của các khu công nghiệp và cụm công nghiệp đang có nhu cầu mua bán, sang nhượng.
  • Diện tích, quyền sử dụng và thời gian thuê đất của các khu công nghiệp.
  • Hiện trạng hạ tầng và cơ sở vật chất của các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.
  • Các lĩnh vực thu hút đầu tư và ưu đãi đầu tư tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Bước 2. Báo cáo thẩm định.

Ở bước này, rongdat.net sẽ tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài chọn được Khu công nghiệp hoặc Cụm công nghiệp phù hợp và sẽ cung cấp “Báo cáo thẩm định” về Bên bán Khu công nghiệp hoặc Cụm công nghiệp cung cấp. Các nhà đầu tư nước ngoài cần trả phí dịch vụ riêng cho rongdat.net và phải ký kết thoả thuận bảo mật thông tin giữa các bên để tiếp cận dữ liệu này.

– Báo cáo thẩm định tài chính (“Financial Due Dilligence”): Báo cáo này tập trung vào toàn bộ vấn đề cốt lõi của một doanh nghiệp như hóa đơn, chứng từ, chế độ sổ sách, kế toán, các khoản vay từ tổ chức và cá nhân, kiểm tra khấu hao tài sản và khả năng thu hồi công nợ, Báo cáo tài chính trong 1 năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán.

– Báo cáo thẩm định pháp lý (“Legal Due Diligence”): Báo cáo này tập trung vào tình trạng pháp lý của Công ty như có đang tranh chấp, khiếu kiện với cá nhân, tổ chức nào không? Vốn thực góp, hồ sơ nhân sự, lao động, hồ sơ dự án,

– Việc rongdat.netcung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài các thông tin thẩm định Báo cáo tài chính và pháp lý sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình thực tế của doanh nghiệp được mua nhằm đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Dựa trên các đánh giá sơ bộ ở Bước 1 và những thông tin từ Báo cáo thẩm định. rongdat.net sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài dịch vụ tư vấn pháp lý và tư vấn tài chính chuyên nghiệp để đánh giá tổng thể đối tượng mục tiêu theo nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài, trước khi đưa ra quyết định có mua bán doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp này hay không?

31851192

 

Bước 3: Đàm phán và ký kết M&A

Dựa trên kết quả thẩm định chi tiết được rongdat.netcung cấp theo dịch vụ, các nhà đầu tư nước ngoài mới có thể đưa ra quyết định là : Thâu tóm toàn bộ? Thâu tóm một phần? Hình thức mua bán, chuyển nhượng và chi phí mua bán, chuyển nhượng?

Để có thể đưa ra mức giá hợp lý với giá trị của khu công nghiệp, cụm công nghiệp cần có sự định giá chuyên nghiệp, ở Bước này, rongdat.net  sẽ tư vấn và cung cấp cho hai bên là các nhà đâu tư nước ngoài và bên có các khu công nghiệp, cụm công nghiệp dịch vụ định giá chuyên nghiệp. Đảm bảo có thể định giá chính xác giá trị của khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Giúp mang lại lợi ích hài hòa giữa hai bên.
Sau khi chắc chắn về quyền lợi và chấp nhận mức giao dịch mua bán, chuyển nhượng. Hai bên sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng và để đảm bảo về tính pháp lý thì Hợp đồng này sẽ được rongdat.net thực hiện. rongdat.net  sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp cho hai bên lựa chọn hoặc theo thỏa thuận của 2 bên..

Bước 4: Thực hiện thủ tục pháp lý ghi nhận M&A
Việc thâu tóm một doanh nghiệp của Bên mua chỉ được pháp luật công nhận khi đã hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc ghi nhận sự chuyển giao từ Bên bán sang Bên mua, đặc biệt với các loại tài sản, quyền phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Khi hoàn thành bước này, một thuơng vụ M&A có thể được xem như kết thúc và hoàn thành.

rongdat.net sẽ tiến hành thưc hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan đến việc chuyển giao giữa các nhà đầu tư nước ngoài và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo các hợp đồng dịch vụ cụ thể được thỏa thuận giữa các bên.

Bài viết không được phép copy.