Tôi được biết, từ ngày 20/5/2023, người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức online, không phải trực tiếp đến cơ quan quản lý để thực hiện. Xin hỏi, thủ tục cấp sổ đỏ online được tiến hành thế nào? Trả lời: Đây là…
Nghị định 82/2018/NĐ-CP định nghĩa Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định…