Tôi được biết, từ ngày 20/5/2023, người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức online, không phải trực tiếp đến cơ quan quản lý để thực hiện. Xin hỏi, thủ tục cấp sổ đỏ online được tiến hành thế nào? Trả lời: Đây là…

Bài viết không được phép copy.