Kiến trúc là gì? Thiết kế kiến trúc là gì? Vai trò của việc thiết kế kiến trúc ra sao? – Thiết kế kiến trúc được hiểu đơn giản là việc bố trí, sắp đặt không gian bao gồm phần kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ…
Biên bản bàn giao mặt bằng được lập ra nhằm mục đích xác nhận việc chuyển giao mặt bằng giữa hai bên dựa trên những điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận. Cùng rongdat.net  tham khảo bài viết dưới đây để biết cách lập một biên bản bàn giao mặt…
Thép kết cấu là một trong những vật liệu được sử dụng cho bất kỳ loại thép xây dựng nào, nó được tạo ra với hình dạng cụ thể. Những vật liệu thép này có tiêu chuẩn nhất định về thành phần hóa học và cường độ thích hợp. Vật…