Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh, Bắc Ninh

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh, huyện Gia Bình

Thông tin quy hoạch

Bài viết không được phép copy.