Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
Mô tả quy hoạch

Thông tin quy hoạch

Bài viết không được phép copy.