Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500

Thông tin quy hoạch

Bài viết không được phép copy.