Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Xuân Hưng, tỉnh Đồng Nai

Mô tả quy hoạch

NỘI DUNG QUY HOẠCH

 Phạm vi ranh giới: Cụm công nghiệp địa phương xã Xuân Hưng có diện tích khoảng 183.904,3 m2 (kể cả phần diện tích đất thuộc phạm vi hành lang đường bộ nằm dọc theo quốc lộ 1A). Được UBND tỉnh giới thiệu địa điểm và chấp thuận cho UBND huyện Xuân Lộc lập quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn các xã Xuân Hưng, Suối Cát, Sông Ray tại Quyết định số 3310 QĐ.CT.UBT ngày 12 tháng 09 năm 2002.

Ranh giới quy hoạch:

– Phía Bắc: giáp với rẫy mì và suối lớn.

– Phía Nam: giáp với quốc lộ 1A.

– Phía Đông: giáp cánh đồng trồng lúa nước và rẫy mì.

– Phía Tây: giáp với cánh đồng lúa nước, rẫy mì, rẫy tràm…

I. Quy mô lập quy hoạch: 

         – Quy mô diện tích      : Khoảng 161.229,5 m² (16,12295 ha)

– Quy mô phục vụ        : 1.000 – 1.300 lao độnh.

– Tỷ lệ lập quy hoạch : 1/500.

II. Tính chất, mục tiêu:

– Đáp ứng đầy đủ về các điều kiện hạ tầng như cấp điện, cấp thoát nước…tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.

– Đảm bảo được vấn đề vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm  cho các khu dân cư lân cận.

– Giải quyết được việc làm cho nguồn lao động tại địa phương cũng như các địa phương lân cận.

– Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Hưng.

Là cụm công nghiệp địa phương sản xuất đa nghành, phân làm hai loại công nghiệp sạch và công nghiệp ít ô nhiễm không hạn chế thể loại, ưu tiên một số nghành sản xuất phù hợp với nghành nghề truyền thống và vùng nguyên liệu tại địa phương.

– Quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo phục vụ nhu cầu của các đối tượng phục vụ trong vùng quy hoạch; Tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý, cũng như bảo đảm cảnh quan kiến trúc, bảo đảm mối liên kết trong xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án kết nối với hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào.

– Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc thuộc dự án.

– Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai dự án, quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Xuân Hưng, tỉnh Đồng Nai

Bài viết không được phép copy.