Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Thái Hà, Hà Nam

Mô tả quy hoạch

– Phạm vi ranh giới: Thuộc các lô B.CN1, B.CN7, B.CN8, B.CL5, một phần diện tích các lô B.CL6, B.CN2, B.CB9, B.CN11, B.CN12 tại địa bàn các xã Bắc Lý, Chân Lý, Nhân Đạo, huyện Lý Nhân.

– Quy mô: 115,2 ha

– Tính chất: là khu công nghiệp đa ngành, có công nghệ sạch và tác động an toàn đến môi trường; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Thông tin quy hoạch

  • Số quyết định: 649/QĐ-UBND
  • Tỉnh/TP: Hà Nam
  • Địa chỉ: xã Bắc Lý, Chân Lý, Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
  • Hồ sơ bản vẽ:

4ab3256b3ca6f9f8a0b7 53293bf1223ce762be2d

7d7085a89c65593b0074 scaled

*  Bản vẽ định hướng phát triển không gian

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Thái Hà, Hà Nam

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Thái Hà, Hà Nam

Bản vẽ Quy hoạch giao thông

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Thái Hà, Hà Nam

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống

22105ac0430d8653df1c scaled

 

*  Thuyết minh quy hoạch

Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 1 

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm : Thuyết minh KCN Thái Hà(2)

Quy định quản lý theo đồ án

Ngày 07/01/2020, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Thái Hà – giai đoạn 1, tỉnh Hà Nam.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm : 76_QD1

© Bản quyền thuộc Bộ Xây dựng

Bài viết không được phép copy.