Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng cụm công nghiệp Kim Bình, Phủ Lý, Hà Nam.

Mô tả quy hoạch

Tính chất: Là cụm công nghiệp vừa và nhỏ được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

Vị trí: thuộc phạm vi xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Quy mô diện tích lập quy hoạch mở rộng 400.638,2 m2

Thông tin quy hoạch

  • Số quyết định: 678/QĐ-UBND
  • Tỉnh/TP: Hà Nam
  • Địa chỉ: Xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
  • Hồ sơ bản vẽ:

  * Bản vẽ hiện trạng

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng, cụm công nghiệp Kim Bình, Phủ Lý, Hà Nam.

* Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng, cụm công nghiệp Kim Bình, Phủ Lý, Hà Nam.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng, cụm công nghiệp Kim Bình, Phủ Lý, Hà Nam.

        © Bản quyền thuộc Bộ Xây dựng

Bài viết không được phép copy.