Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000

    1. Số quyết định: 1166/QĐ-UBND

    2. Tỉnh/TP:Lạng Sơn
    3. Địa chỉ:Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh lạng Sơn
    4. Hồ sơ bản vẽ:

Bản vẽ hiện trạng

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

Bản vẽ Quy hoạch giao thông

Bản vẽ Quy hoạch giao thông

Bài viết không được phép copy.