Quy hoạch khu trang trại sản xuất kinh doanh lợn giống và gia công chăn nuôi lợn thương phẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Mô tả quy hoạch

1. Tên quy hoạch:  Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trang trại sản xuất kinh doanh lợn giống và gia công chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao, an toàn tại khu vực phía Bắc Việt Nam, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành

2. Ðịa điểm: Xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành – Tỉnh Thanh Hóa

3. Phạm vi, ranh giới:

a) Khu thứ Nhất: 

* Vị trí thực hiện dự án: Thôn Tượng Liên 1, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành; xác định tại các tờ bản đồ số 25, 26, 33, bản đồ địa chính xã Thạch Tượng, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2008.

Ranh giới cụ thể như sau:

– Phía Tây Nam cách mép khe cạn khoảng 20 m.

– Các phía còn lại giáp đất lâm nghiệp.

b) Khu thứ Hai: 

* Vị trí thực hiện dự án: Thôn Tượng Sơn 3, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành; xác định tại tờ bản đồ SỐ 17, bản đồ địa chính xã Thạch Tượng, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2008.

Ranh giới cụ thể như sau:

– Phía Đông Nam cách mép khe cạn khoảng 20 m và giáp đất lâm nghiệp.

4. Diện tích đất dự kiến sử dụng: Khoảng 1.090.000m, gồm 02 khu: khu thứ Nhất khoảng 810.000m”, khu thứ Hai khoảng 280.000m.

5. Mục tiêu đầu tư:

– Áp dụng công nghệ để chăn nuôi lợn tập trung quy mô công nghiệp nhằm tạo ra nguồn thực phẩm sạch đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp cho thị trường và xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và phát triển kinh tế tại địa phương.

6. Quy mô dự án:

– Quy mô đầu tư: 01 trại lợn ông bà cụ kị (100.000m2), 06 trại lợn bố mẹ (80.000m/trại), 01 trại lợn đực (3.000m?), 01 trại lợn thịt (3.000m”), nhà sát trùng (900m2), kho cám (500m), nhà điều hành, khu sinh hoạt thể thao 02 tầng (12.000m), nhà nghỉ ca công nhân (6.000m2), nhà ăn (500m^), kho thuốc (200m”), nhà vệ sinh chung (200m?), các khu xử lý môi trường (m) và các công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ khác.

– Công suất: xuất chuồng 500.000 con/năm; trong đó, giai đoạn 1 là 70.000 con/năm, giai đoạn 02 là 430.000 con/năm.

Thông tin quy hoạch

222

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

33

44

Bản vẽ Quy hoạch giao thông

55

666

Thuyết minh quy hoạch  : ThachThanh_KhuTTNuoiLon