Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 – Lộc Khang
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 – Lộc Khang
Tỉnh/TP
Khu công nghiệp
Hình ảnh
Bản đồ
OVERVIEW:
Nhà đầu tư hạ tầng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang
Địa điểm thị trấn Hiệp Phước và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. thị trấn Hiệp Phước và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Diện tích Tổng diện tích 69,53 ha 69,53 ha
Diện tích đất xưởng
Diện tích còn trống
Tỷ lệ cây xanh
Thời gian vận hành 50 years 50 years
Nhà đầu tư hiện tại Công Ty Tnhh King' S Grating | Địa chỉ: 25 B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Egflex | Địa chỉ: Lô số 4, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Jsp | Địa chỉ: Đường 6B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Dệt Choong Nam Việt Nam | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Kbr Vina | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Gm Tech Vina | Địa chỉ: Đường số 6B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh T.N.V | Địa chỉ: Đường 6 A, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Đại Phước K & D | Địa chỉ: Lô 17, đường 25 B, KCN Nhơn Trạch 2 Cty Tnhh Công Nghiệp King Tai | Địa chỉ: Đường 17 A , KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Ô Tô Sanyang Việt Nam | Địa chỉ: Đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Hankook Tower Crane | Địa chỉ: 25 B KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Ô Tô Sanyang Việt Nam | Địa chỉ: Số 4, Đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Vina Buhm Woo | Địa chỉ: 7C, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Việt Nam Center Power Tech | Địa chỉ: Đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2 Cty Tnhh Dệt May Eclat Việt Nam | Địa chỉ: Lô 1 Đường 5 A KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Aju Việt Nam | Địa chỉ: Đường 7A, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Sx & Tm Miền Quê | Địa chỉ: Lô Số 3, Đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Sx & Tm Miền Quê | Địa chỉ: Lô Số 9 Đường 5 KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Daluen (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 4, đường số 7, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Mtv Concord Textile Corporation Vietnam | Địa chỉ: Đường 319B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Dệt Choongnam Việt Nam Tnhh | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Chi Nhánh Công Ty Cp Bảo Việt Xanh | Địa chỉ: Lô IX, Đường Số 7, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Dệt May Eclat Việt Nam | Địa chỉ: Lô 1, Đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh S.Y Vina | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Cty Tnhh Cn Tùng Hòa Việt Nam | Địa chỉ: Đường 25 Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Dệt Vải Hoàn Nghi | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Noroo - Nanpao Paints & Coatings ( Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 3, đường 7B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Công Nghiệp Tùng Hòa Việt Nam | Địa chỉ: Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Mỹ Thuật Chin Kong | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Kuk Il Việt Nam | Địa chỉ: Đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Halla Việt Nam | Địa chỉ: Lô 7,đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Kosteel Vina | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh King' S Grating | Địa chỉ: 25 B, KCN Nhơn Trạch 2 Cty Dệt Choong Nam Việt Nam Tnhh | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Dệt Choongnam Việt Nam Tnhh | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Surman Việt Nam | Địa chỉ: 6B, KCN NHơn Trạch 2 Công Ty Tnhh King' S Grating | Địa chỉ: 25 B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Egflex | Địa chỉ: Lô số 4, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Jsp | Địa chỉ: Đường 6B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Dệt Choong Nam Việt Nam | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Kbr Vina | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Gm Tech Vina | Địa chỉ: Đường số 6B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh T.N.V | Địa chỉ: Đường 6 A, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Đại Phước K & D | Địa chỉ: Lô 17, đường 25 B, KCN Nhơn Trạch 2 Cty Tnhh Công Nghiệp King Tai | Địa chỉ: Đường 17 A , KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Ô Tô Sanyang Việt Nam | Địa chỉ: Đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Hankook Tower Crane | Địa chỉ: 25 B KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Ô Tô Sanyang Việt Nam | Địa chỉ: Số 4, Đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Vina Buhm Woo | Địa chỉ: 7C, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Việt Nam Center Power Tech | Địa chỉ: Đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2 Cty Tnhh Dệt May Eclat Việt Nam | Địa chỉ: Lô 1 Đường 5 A KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Aju Việt Nam | Địa chỉ: Đường 7A, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Sx & Tm Miền Quê | Địa chỉ: Lô Số 3, Đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Sx & Tm Miền Quê | Địa chỉ: Lô Số 9 Đường 5 KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Daluen (Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 4, đường số 7, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Mtv Concord Textile Corporation Vietnam | Địa chỉ: Đường 319B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Dệt Choongnam Việt Nam Tnhh | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Chi Nhánh Công Ty Cp Bảo Việt Xanh | Địa chỉ: Lô IX, Đường Số 7, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Dệt May Eclat Việt Nam | Địa chỉ: Lô 1, Đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh S.Y Vina | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Cty Tnhh Cn Tùng Hòa Việt Nam | Địa chỉ: Đường 25 Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Dệt Vải Hoàn Nghi | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Noroo - Nanpao Paints & Coatings ( Việt Nam) | Địa chỉ: Lô 3, đường 7B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Công Nghiệp Tùng Hòa Việt Nam | Địa chỉ: Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Mỹ Thuật Chin Kong | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Kuk Il Việt Nam | Địa chỉ: Đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Halla Việt Nam | Địa chỉ: Lô 7,đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Kosteel Vina | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh King' S Grating | Địa chỉ: 25 B, KCN Nhơn Trạch 2 Cty Dệt Choong Nam Việt Nam Tnhh | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Dệt Choongnam Việt Nam Tnhh | Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 Công Ty Tnhh Surman Việt Nam | Địa chỉ: 6B, KCN NHơn Trạch 2
Ngành nghề chính Điện; điện tử, công nghệ thông tin; thiết bị viễn thông; cơ khí; mỹ phẩm; thực phẩm; thức ăn chăn nuôi; dược phẩm; thiết bị y tế; thiết bị trường học; sản xuất đồ gỗ, nhựa, cao su, vật liệu xây dựng; bao bì; chế bản thiết kế mẫu mã, in ấn; may mặc; dệt; nữ Điện; điện tử, công nghệ thông tin; thiết bị viễn thông; cơ khí; mỹ phẩm; thực phẩm; thức ăn chăn nuôi; dược phẩm; thiết bị y tế; thiết bị trường học; sản xuất đồ gỗ, nhựa, cao su, vật liệu xây dựng; bao bì; chế bản thiết kế mẫu mã, in ấn; may mặc; dệt; nữ
Tỷ lệ lấp đầy 85% 85%
LOCATION & DISTANCE:
Đường bộ Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh: 44 km; thành phố Biên Hòa: 30km Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh: 44 km; thành phố Biên Hòa: 30km
Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất: 44 km, sân bay Quốc tế Long Thành: 7 km Sân bay Tân Sơn Nhất: 44 km, sân bay Quốc tế Long Thành: 7 km
Xe lửa Ga Biên Hoà: 30 km Ga Biên Hoà: 30 km
Cảng biển Cảng Vũng Tàu: 60km, cảng Phú Mỹ: 27km; cảng Gò Dầu: 23 km Cảng Vũng Tàu: 60km, cảng Phú Mỹ: 27km; cảng Gò Dầu: 23 km
INFRASTRUCTURE:
Địa chất Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2
Giao thông nội khu Đường chính Number of lane: 4 lanes Number of lane: 4 lanes
Đường nhánh phụ Number of lane: 2 lanes Number of lane: 2 lanes
Nguồn điện Điện áp Power line: 110/22KV Power line: 110/22KV
Công suất nguồn 103 MVA 103 MVA
Nước sạch Công suất 10000m3/day 10000m3/day
Công suất cao nhất Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Hệ thống xử lý nước thải Công suất 5000m3/day 5000m3/day
Internet và viễn thông ADSL, Fireber & Telephone line ADSL, Fireber & Telephone line
LEASING PRICE:
Đất Giá thuê đất 185 USD/1m2 185 USD/1m2
Thời hạn thuê 2056 2056
Loại/Hạng Level A Level A
Phương thức thanh toán 12 months 12 months
Đặt cọc 10% 10%
Diện tích tối thiểu 1 ha 1 ha
Xưởng Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Phí quản lý Phí quản lý Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Phương thức thanh toán yearly yearly
Giá điện Giờ cao điểm Giá của EVN Giá của EVN
Bình thường Giá của EVN Giá của EVN
Giờ thấp điểm Giá của EVN Giá của EVN
Phương thức thanh toán Monthly Monthly
Nhà cung cấp EVN EVN
Giá nước sạch Giá nước
Phương thức thanh toán Monthly Monthly
Nhà cung cấp nước Nhà máy cung cấp nước Nhà máy cung cấp nước
Phí nước thải Giá thành
Phương thức thanh toán Từng tháng Từng tháng
Chất lượng nước trước khi xử lý B B
Chất lượng nước sau khi xử lý A A
Phí khác
Chi tiết Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 – Lộc Khang Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 – Lộc Khang