Tỉnh Thanh Hóa – Đẩy Mạnh Phát Triển Các Ngành Công Nghiệp Mới, Công Nghệ Cao

Tỉnh Thanh Hóa – Đẩy Mạnh Phát Triển Các Ngành Công Nghiệp Mới, Công Nghệ Cao

Tỉnh Thanh Hóa, hướng đến phát triển các ngành công nghiệp mới, công nghệ và chuyên môn hóa cao, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ gắn kết với phát triển các ngành công nghiệp trong vùng trong khu vực và cả nước. Thanh Hóa quyết tâm trở thành một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung, đồng thời hòa nhập vào cuộc phát triển bền vững của đất nước.

Tinh-thanh-hoa-rongdat.neta

I. Định hướng phát triển tỉnh Thanh Hóa

  • Đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp với tốc độ nhanh và bền vững. Đây sẽ là nền tảng quan trọng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế tỉnh Thanh Hóa, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
  • Đồng thời cũng thúc đẩy sự liên kết với các ngành công nghiệp trong vùng và cả nước. Điều này bao gồm việc phát triển các lĩnh vực như chế biến, chế tạo, lọc hóa dầu, hóa chất, may mặc, da giày, vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm thủy sản, chế tạo máy móc, và công nghệ thông tin. Thanh Hóa cũng sẽ tập trung vào các ngành công nghiệp nhẹ và sản phẩm có giá trị gia tăng cao, bao gồm cả việc chế biến sâu và xuất khẩu.
  • Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện hiệu quả của các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, cùng với việc triển khai nhanh chóng các dự án quan trọng tại Khu kinh tế Nghi Sơn để đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh Thanh Hóa.

Tinh-thanh-hoa-rongdat.net1

II. Các ngành nghề tập trung phát triển tỉnh Thanh Hóa

Trong nỗ lực để đạt được mục tiêu này, tỉnh Thanh Hóa đã xác định bảy nhóm ngành công nghiệp cốt lõi, bao gồm:

  1. Ngành sản xuất kim loại, cơ khí, điện tử
  2. Hóa chất, cao su và nhựa.
  3. Sản xuất vật liệu xây dựng.
  4. Thực phẩm và đồ uống.
  5. Dệt may và da giày.
  6. Chế biến lâm sản.
  7. Các ngành chế biến và chế tạo khác.

Tinh-thanh-hoa-rongdat.net2a

Tinh-thanh-hoa-rongdat.net2b

III. Giải pháp phát triển tỉnh Thanh Hóa

1. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa từ năm 2021 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được phê duyệt và công bố công khai.

Các cấp quản lý và tổ chức địa phương sẽ thực hiện quy hoạch đã được duyệt một cách hiệu quả.

Tổ chức giám sát thực hiện quy hoạch bởi Ủy ban mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội các cấp được tăng cường.

2. Cơ chế chính sách

Xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp trong tỉnh.

3. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Tập trung thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án sản xuất công nghiệp.

Tinh-thanh-hoa-rongdat.net4

4. Cải thiện môi trường đầu tư

Cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh bằng cách đồng bộ hóa các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ các rào cản và vướng mắc trong thủ tục đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Huy động nguồn lực

Tăng cường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Huy động nguồn vốn trong nước thông qua hình thức đầu tư trực tiếp, hợp tác, liên kết, và liên doanh.

Huy động nguồn lực xã hội hóa cho đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp theo hướng đồng bộ và hiện đại.

6. Phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo lao động chất lượng và tay nghề cao.

Hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật, và thu hút cán bộ và lao động có trình độ cho các ngành công nghiệp chủ lực.

Mở rộng mạng lưới đào tạo nghề và cải thiện cơ cấu đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

7. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số

Khuyến khích chuyển giao và đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu để triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

8. Môi trường

Tăng cường năng lực quản lý bảo vệ môi trường từ tỉnh đến huyện để đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngày càng lớn và phức tạp.

Tăng cường nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường và giải quyết các vấn đề môi trường cấp thiết.

Thu hút đầu tư từ tư nhân và nước ngoài vào dự án phát triển ngành công nghiệp và dịch vụ bảo vệ môi trường.

9. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Tối ưu hóa tổ chức quản lý nhà nước để tránh chồng chéo và bỏ trống các nhiệm vụ quản lý.

Cải cách thủ tục hành chính và tập trung vào cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ doanh nghiệp và đảm bảo thông thoáng và dễ thực hiện.

IV. Danh sách các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Thanh Hóa

Tinh-thanh-hoa-rongdat.net5

STT Tên Khu Công Nghiệp, Khu Kinh Tế Diện tích(ha)
1 Khu Công Nghiệp Bỉm Sơn 566
2 Khu Công Nghiệp Vân Du 900
3 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Ga 180
4 Khu Công Nghiệp Lễ Môn 62,61
5 Khu Công Nghiệp Nghi Sơn 106.00
6 Khu Công Nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng 590
7 Khu Công Nghiệp Ngọc Lặc 150
8 Khu Kinh Tế Nghi Sơn 106.000
9 Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Na Mèo 49.880

V. Liên hệ tư vấn

Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư tại các khu công nghiệp , cụm công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Bạn hãy  liên hệ với Rongdat.net để nhận được thông tin cụ thể về tình hình hiện tại, quy trình đăng ký đầu tư, và các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Dưới sự hỗ trợ của P. Giám đốc Kỹ sư: Phạm Xuân Thuỷ

📞 Điện thoại: [ 0949 319 769 ] 📧 Email: [ rongdat0102@gmail.com ]

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với những thông tin chính xác và kế hoạch tối ưu nhất cho sự thành công của dự án đầu tư của bạn. Hãy liên hệ ngay hôm nay để lên lịch xem đất, nhà xưởng hoặc thảo luận về yêu cầu cụ thể của bạn. 🏢🌆

Bài viết không được phép copy.