Yên Bái, Tiềm Năng Phát Triển Công Nghiệp Và Kinh Tế

Yên Bái, Tiềm Năng Phát Triển Công Nghiệp Và Kinh Tế

Yên Bái là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển sản xuất công nghiệp, những năm qua Yên Bái đã chủ động quy hoạch, xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất để đẩy mạnh thu hút đầu tư… góp phần tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển.

I. Tiềm năng phát triển công nghiệp tại Yên Bái

1. Sự khắc phục khó khăn sau đại dịch COVID-19

Thành phố Yên Bái đã đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, nhưng hầu hết các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất và một số đã bắt đầu tăng tốc sản xuất.

2. Phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp

Tinh-yen-bai-rongdat.net5

Trong việc khắc phục khó khăn, một trong những yếu tố quan trọng là phát triển cụm công nghiệp. Cụm công nghiệp Âu Lâu và các khu công nghiệp khác đã thu hút nhiều dự án đầu tư.

3. Sản xuất công nghiệp ổn định

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp của thành phố đã duy trì đà phát triển ổn định, với giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng so với năm 2019. Điều này bao gồm cả việc khuyến khích kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư mới

Thành phố đã hỗ trợ việc thành lập mới các doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Điều này bao gồm cả việc thu hút các dự án công nghiệp sạch và thân thiện với môi trường.

5. Kế hoạch phát triển bền vững

Tinh-yen-bai-rongdat.net2

Thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp bền vững và hiện đại trong giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu đạt giá trị sản xuất công nghiệp 5.000 tỷ đồng. Điều này đòi hỏi đầu tư đồng bộ từ cơ chế, chính sách đến hạ tầng kỹ thuật.

6. Quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp

Thành phố đã tập trung vào việc quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và vướng mắc để đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi.

7. Phát triển hạ tầng cơ sở

Tinh-yen-bai-rongdat.net3

Phát triển hạ tầng cơ sở để phục vụ sản xuất công nghiệp là một yếu tố quan trọng để thu hút và duy trì các doanh nghiệp đầu tư. Thành phố đang tập trung vào việc cải thiện hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Tóm lại, thành phố Yên Bái đang nỗ lực để vượt qua khó khăn, phát triển công nghiệp và kinh tế bền vững sau đại dịch COVID-19. Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ cho doanh nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư.

II. Danh sách các khu công nghiệp tại Yên Bái

Tinh-yen-bai-rongdat.net4

STT Danh Sách Khu Công Nghiệp Diện Tích (ha)
1 Khu Công Nghiệp Phía Nam 400
2 Khu Công Nghiệp Minh Quân 112
3 Khu Công Nghiệp Âu Lâu 120
4 Khu Công Nghiệp Mông Sơn 806
5 Khu Công Nghiệp Trấn Yên 339

 III. Danh sách các cụm công nghiệp tại Yên Bái

Tinh-yen-bai-rongdat.net1

STT Danh Sách Cụm Công Nghiệp Diện Tích (ha)
1 Cụm Công Nghiệp Y Can 15
2 Cụm Công Nghiệp Hưng Khánh 15
3 Cụm Công Nghiệp Báo Đáp 14
4 Cụm Công Nghiệp Âu Lâu 50
5 Cụm Công Nghiệp Phía Tây Cầu Mậu A 35
6 Cụm Công Nghiệp Bắc Văn Yên 72
7 Cụm Công Nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp Pú Trạng 20,92
8 Cụm Công Nghiệp Sơn Tịnh 33,5
9 Cụm Công Nghiệp Thịnh Hưng 25
10 Cụm Công Nghiệp Đông An 34
11 Cụm Công Nghiệp Đầm Hồng 71

 IV. Liên hệ tư vấn 

Bài viết không được phép copy.