Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Bình II, tỷ lệ 1/2.000, Bắc Ninh

Mô tả quy hoạch

Vị trí: Khu Công nghiệp Gia Bình II được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở quy hoạch các KCN tập trung tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng phê duyệt, địa điểm thuộc 04 xã, trong đó có xã Nhân Thắng, xã Bình Dương, xã Thái Bảo và xã Vạn Ninh. Cụ thể ở khu vực phía Đông và Nam được giới hạn bởi đường Quốc lộ 17 và phía Bắc được giới hạn bởi đường tỉnh  282B, hiện nay là khu đất nông nghiệp, trang trại, mặt nước diện tích khoảng 261,84ha;

Giới hạn khu đất:

+ Phía Đông giáp đường dẫn cầu Bình Than;

+ Phía Tây giáp đất canh tác và thôn Bảo Ngọc xã Thái Bảo;

+ Phía Nam giáp đất canh tác và các thôn Ngô Cương xã Nhân Thắng, thôn Bùng  xã Bình Dương và QL17;

+ Phía Bắc giáp ĐT 282B;

Bài viết không được phép copy.