Bất động sản công nghiệp

Danh sách một số bất động sản công nghiệp nổi bật

Khu công nghiệp Việt Nam

Các khu công nghiệp nổi bật tại Việt Nam

Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú – Bình Phước KCN Bắc Đồng Phú, Đường tỉnh 741, Đồng Phú, Bình Phước
$70/m2
KCN BẮC ĐỒNG PHÚ QUY HOẠCH 200 HA, THỰC TẾ DIỆN TÍCH 184 HA. I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Giới thiệu chung về KCN : KCN Bắc Đồng Phú diện tích 184 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 01 tháng…
  • 184ha
  • completed
Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú – Bình Phước Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước
$70/m2
NAM ĐỒNG PHÚ QUY HOẠCH 72 HA, THỰC TẾ 72 HA. I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Giới thiệu chung về KCN: KCN Nam Đồng Phú 72 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2008 và được…
  • 72ha
  • Completed
Khu Công Nghiệp Bình Phước – Đài Loan KCN Bình Phước – Đài Loan nằm tại xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
$70/m2
DIỆN TÍCH THỰC TẾ 486,42 HA. I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Giới thiệu chung về KCN: KCN Bình Phước – Đài Loan nằm trong KCN Chơn Thành đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 26/11/2008. Qui mô: - Tổng diện tích…
  • 486.42ha
Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước KCN BECAMEX BÌNH PHƯỚC, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
$85/m2
KCN BECAMEX – BÌNH PHƯỚC QUY HOẠCH 2.000ha THỰC TẾ 1.933 ha. I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Giới thiệu chung về KCN: KCN Becamex – Bình Phước 1.993 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008.…
  • 1.933ha
  • Completed