Phong thủy

5 kiến thức phong thủy cơ bản môi giới bất động sản nên biết

5 kiến thức phong thủy cơ bản môi giới bất động sản nên biết

Ngày đăng: 25 - 11 - 2019 Lượt xem: 850

Trong “bi?n” ki?n th?c v? phong th?y, môi gi?i b?t ??ng s?n c?n n?m v?ng 5 ki?n th?c c? b?n d??i ?ây ?? t? v?n ?úng cho khách hàng, nâng cao uy tín ngh? nghi?p. 1. Xác ??nh ???c h??ng nhà, tâm nhà Xác ??nh tâm nhà là b??c...

Tư vấn cách xem hướng mua nhà đất theo phong thuỷ gia chủ

Tư vấn cách xem hướng mua nhà đất theo phong thuỷ gia chủ

Ngày đăng: 23 - 11 - 2019 Lượt xem: 840

Khi mua nhà, mua chung c?, ch? nhà th??ng quan tâm ??n r?t nhi?u y?u t? khác nhau v?i mong mu?n mang l?i may m?n, s?c kh?e và thành công cho gia ch?. Vì v?y, xem h??ng mua nhà r?t ???c chú ý. N?m rõ ?i?u này công ty...

Trồng cây to cạnh nhà để tiền “ào ào” như nước

Trồng cây to cạnh nhà để tiền “ào ào” như nước

Ngày đăng: 26 - 10 - 2019 Lượt xem: 582

Mu?n tài chính v?ng vàng, hãy tr?ng nhi?u cây to và tán r?ng ? phía Tây Nam c?a ngôi nhà. Cây ? khu v?c này mang l?i sinh khí cho ngôi nhà v?i ng? ý ti?n b?c l?u thông. Mu?n tài l?c lên nh? di?u g?p gió, nh?ng m?o...

8 “bí kíp” phong thủy khiến nhà bạn càng ở càng vượng

8 “bí kíp” phong thủy khiến nhà bạn càng ở càng vượng

Ngày đăng: 24 - 10 - 2019 Lượt xem: 655

Theo phong th?y, n?i phù h?p nh?t ?? ??t ngu?n n??c là g?n v?i l?i ra vào nhà b?n. V? trí này có th? ? trong ho?c ? ngoài, nh?ng nh?t ??nh m?ch n??c ph?i ch?y qua trung tâm c?a ngôi nhà. 1. Hãy d?ng ti?ng kêu “cót két”...

4 dấu hiệu đại cát của ngôi nhà hợp phong thủy càng ở càng ra tiền

4 dấu hiệu đại cát của ngôi nhà hợp phong thủy càng ở càng ra tiền

Ngày đăng: 24 - 10 - 2019 Lượt xem: 689

Khi b?n ?i mua nhà hay thuê nhà nh?t ??nh ph?i l?a ch?n nh?ng ngôi nhà có h??ng h?p tu?i c?a mình. B?i khi h??ng nhà h?p tu?i b?n m?i có c? h?i ?? làm ?n thu?n l?i, gia ??o êm ?m. H??ng nhà h?p tu?i   Khi b?n...

Phong thủy cho nhà ống

Phong thủy cho nhà ống

Ngày đăng: 16 - 10 - 2019 Lượt xem: 270

V?i ki?n trúc và không gian ?ô th? ?a ph?n nhà ? ??u theo d?ng hình ?ng. B?i v?y, nh?ng ngôi nhà ?ng th??ng b? h?n ch? v? m?t môi tr??ng s?ng vì không gian dài và h?p. Cho nên tr??ng khí l?u thông trong nhà ?ng có nhi?u...

Bài trí nhà ở hợp phong thủy cho người kinh doanh bất động sản

Bài trí nhà ở hợp phong thủy cho người kinh doanh bất động sản

Ngày đăng: 08 - 10 - 2019 Lượt xem: 377

*. Phong th?y có vai trò r?t quan tr?ng trong kinh doanh b?t ??ng s?n vì ?ây là y?u t? có tác ??ng l?n ??n vi?c thuy?t ph?c ng??i mua. *. Bên c?nh ?ó, b?n c?n chú ý ??n nh?ng ?nh h??ng x?u ??n t? trong và ngoài c?a...

Xây nhà ở tại sao nên chọn mảnh đất hình vuông?

Xây nhà ở tại sao nên chọn mảnh đất hình vuông?

Ngày đăng: 08 - 10 - 2019 Lượt xem: 517

Theo phong th?y, ngôi nhà có hình vuông là t?t nh?t. B?i vì, nhà ? vuông v?n làm n?ng l??ng c?a khí sinh ra dòng ch?y cân b?ng, tu?n hoàn, ?em l?i nhi?u ?i?u t?t lành, may m?n cho gia ?ình. T? tr??c t?i nay, ng??i ph??ng ?ông th??ng...

Những bí quyết phong thủy tốt nhất cho ngôi nhà của bạn

Những bí quyết phong thủy tốt nhất cho ngôi nhà của bạn

Ngày đăng: 08 - 10 - 2019 Lượt xem: 187

Theo quan ni?m phong th?y t?t s? giúp b?n ??y lùi nh?ng lu?ng khí x?u ?ã c?n tr? công vi?c, ??ng th?i c?ng r?t c?n thi?t trong vi?c h? tr? n?ng l??ng tích c?c cho gia ?ình b?n. Ch?n v? trí ??t gi??ng ng? V? trí t?t nh?t ??...

Bố trí cửa chính * nơi thu nạp khí vượng vào nhà

Bố trí cửa chính * nơi thu nạp khí vượng vào nhà

Ngày đăng: 29 - 12 - 2018 Lượt xem: 748

Theo phong th?y truy?n th?ng, c?a nhà là n?i ?ón nh?n lu?ng khí vào nhà, thu n?p khí v??ng thì cát, khí suy thì hung. Vì v?y vi?c gi? cho c?a nhà thông thoáng, s?ch s? là vi?c làm vô cùng c?n thi?t ?? tránh ???c nh?ng ?i?u b?t...

1 2 3