Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Hàm Kiệm I, Bình Thuận

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Hàm Kiệm I, xã Hàm Mỹ và xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận có tứ cận:

  •  Phía Đông  : Cách đường ĐT 707 khoảng 1.300m;
  •  Phía Tây  : Giáp Khu công nghiệp Hàm Kiệm II;
  •  Phía Nam : Cách Quốc lộ 1A khoảng 650m;
  •  Phía Bắc  : Giáp đất sản xuất nông nghiệp, cách tuyến đường sắt Bắc – Nam khoảng 2 km.

– Quy mô diện tích: 143,02ha.

Về tính chất KCN Hàm Kiệm I: Là KCN tập trung; hỗn hợp không có công nghiệp gây ô nhiễm lớn cho môi trường; Tập trung thu hút các xí nghiệp công nghiệp có quy mô vừa, trình độ công nghệ tiên tiến.

Thông tin quy hoạch

  • Số quyết định: 3427/QĐ-UBND
  • Tỉnh/TP: Bình Thuận
  • Địa chỉ: xã Hàm Mỹ và xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
  • Hồ sơ bản vẽ:

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Hàm Kiệm I, Bình Thuận

© Bản quyền thuộc Bộ Xây dựng

Bài viết không được phép copy.