Quy hoạch phân khu mở rộng Khu công nghiệp Cam Liên, Lệ Thủy, Quảng Bình

Mô tả quy hoạch

Quy hoạch tỷ lệ mở rộng phân vùng 1/500 Khu công nghiệp Cẩm Liên được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt ngày 7/1/2021.

Vị trí, phạm vi và quy mô
Theo quyết định, khu vực Nghiên cứu lập quy hoạch phân khu thuộc địa phận xã Thanh Thủy và xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, gồm 2 khu vực có giới hạn cụ thể as after:

– Khu vực 1 (thuộc xã Thanh Thủy) hướng đông bắc đất định hướng chức năng thương mại dịch vụ; tây nam đất trồng màu và đường quy hoạch rộng 22,5 m; đông nam khu quy hoạch nghĩa và đường quy hoạch rộng 15 m; tây bắc đường quy hoạch rộng 15 m và đất quy hoạch ở mới.

– Khu vực 2 (thuộc xã Ngư Thủy Bắc) đông giáp đường quy hoạch rộng 36 m; phía tây nam đất quy hoạch KCN Cẩm Liên (giai đoạn 1); đông nam và tây bắc giáp đường quy hoạch rộng 15 m.

Diện tích của khu công nghiệp là 1.812.160 m2, trong đó khu vực 1 có diện tích 878.360 m2; khu vực 2 có diện tích 933.800 m2.

Tính chất khu vực quy hoạch
Quy hoạch mở rộng phân vùng của khu công nghiệp Cam Liên (có cấp độc hại cấp III – V) theo hướng đa ngành, công nghệ làm sạch, tiến trình tiên tiến và thân thiện với môi trường. Tổ chức liên kết chặt chẽ với các phân vùng nhằm quản lý hệ thống nhất về chức năng và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khu công nghiệp sau khi mở rộng khu vực.

Thông tin quy hoạch

  • Số quyết định:  62QĐ-UBND  
  • Tỉnh/TP: Quảng Bình
  • Địa chỉ: Xã Thanh Thủy và xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
  • Hồ sơ bản vẽ:

11 8

13

14

15

© Bản quyền thuộc Bộ Xây dựng