Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Quế Võ II – giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Mô tả quy hoạch  

1. Vị trí, ranh giới: Phạm vi nghiên quy hoạch thuộc xã Châu Phong, xã Đức Long, tập trung nghiên cứu ở khu vực giới hạn bởi đường Quốc lộ 18 và đê Sông Cầu, có tứ cận như sau:

+ Phía Bắc: Giáp thôn Phúc Lộc xã Châu Phong và đường bao đê sông Cầu.

+ Phía Đông: Giáp đất canh tác thôn Thịnh Lai, thôn Vệ Xá, xã Đức Long.

+ Phía Nam: Giáp tuyến đường QL 18.

+ Phía Tây: Giáp Cụm công nghiệp Châu Phong và khu hành chính xã Châu Phong.

2. Quy mô quy hoạch: Quy mô quy hoạch khu công nghiệp: Khoảng 277 ha:

– Quy mô công nhân: Từ 150.000 người đến 170.000 người

Thông tin quy hoạch

  • Số quyết định: 84/QĐ-UBND
  • Tỉnh/TP: Bắc Ninh
  • Địa chỉ: huyện Quế Võ
  • Hồ sơ bản vẽ:

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Quế Võ II

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Quế Võ II

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Quế Võ II

Bản vẽ Quy hoạch giao thông

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Quế Võ II

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Quế Võ II

Thuyết minh quy hoạch  :  Thuyet minh QHPK KCN Que Vo 2- 25-2

Quy định quản lý theo đồ án  : Quy định quản lý theo đồ án KCN Quế Võ 2 GĐ 2

© Bản quyền thuộc Bộ Xây dựng

Bài viết không được phép copy.