Cụm Công Nghiệp Đoàn Tùng 2, Tỉnh Hải Dương
Cụm Công Nghiệp Đoàn Tùng 2, Tỉnh Hải Dương
Tỉnh/TP
Khu công nghiệp
Hình ảnh
Bản đồ
OVERVIEW:
Nhà đầu tư hạ tầng Công ty TNHH Hòa Quần Công ty TNHH Hòa Quần
Địa điểm Tọa lạc tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Tọa lạc tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Diện tích Tổng diện tích 46,8 ha 46,8 ha
Diện tích đất xưởng
Diện tích còn trống
Tỷ lệ cây xanh 12% 12%
Thời gian vận hành Từ năm 2021 – 2071 Từ năm 2021 – 2071
Nhà đầu tư hiện tại Công ty TNHH Hòa Quần Công ty TNHH Hòa Quần
Ngành nghề chính Công nghiệp chế biến NSTP; Công nghiệp phụ trợ, Dự án sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động; Các dự án không hoặc ít gây ô nhiễm môi trường. Công nghiệp chế biến NSTP; Công nghiệp phụ trợ, Dự án sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động; Các dự án không hoặc ít gây ô nhiễm môi trường.
Tỷ lệ lấp đầy Đang cập nhập... Đang cập nhập...
LOCATION & DISTANCE:
Đường bộ Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Hàng không Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Xe lửa Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Cảng biển Đang cập nhập... Đang cập nhập...
INFRASTRUCTURE:
Địa chất Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Giao thông nội khu Đường chính Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Đường nhánh phụ Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Nguồn điện Điện áp Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Công suất nguồn Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Nước sạch Công suất Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Công suất cao nhất Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Hệ thống xử lý nước thải Công suất Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Internet và viễn thông Đang cập nhập... Đang cập nhập...
LEASING PRICE:
Đất Giá thuê đất
Thời hạn thuê
Loại/Hạng
Phương thức thanh toán
Đặt cọc
Diện tích tối thiểu
Xưởng Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Phí quản lý Phí quản lý Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Phương thức thanh toán Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Giá điện Giờ cao điểm
Bình thường
Giờ thấp điểm
Phương thức thanh toán
Nhà cung cấp
Giá nước sạch Giá nước
Phương thức thanh toán
Nhà cung cấp nước
Phí nước thải Giá thành
Phương thức thanh toán
Chất lượng nước trước khi xử lý
Chất lượng nước sau khi xử lý
Phí khác Đang cập nhập... Đang cập nhập...
Chi tiết Cụm Công Nghiệp Đoàn Tùng 2, Tỉnh Hải Dương Cụm Công Nghiệp Đoàn Tùng 2, Tỉnh Hải Dương

Bài viết không được phép copy.