Giải mã ý nghĩa các ký hiệu trên sổ đỏ đất mới nhất

Trên sổ đỏ, bản đồ địa chính, hay mảnh trích đo địa chính thường ghi nhiều ký hiệu khác nhau. Vậy những ký hiệu đó là gì? Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các ký hiệu trên sổ đỏ đất mới nhất của từng loại đất tương ứng.

Các ký hiệu trên sổ đỏ đất mới nhất
Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, mục đích sử dụng đất ghi thống nhất với sổ địa chính bằng tên gọi cụ thể.

Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BTNMT, ký hiệu các loại đất được thể hiện trong bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính như sau:

Nhóm đất nông nghiệp:
Đất chuyên trồng lúa nước: LUC
Đất trồng lúa nước còn lại: LUK
Đất lúa nương: LUN
Đất bằng trồng cây hàng năm khác: BHK
Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác: NHK
Đất trồng cây lâu năm: CLN
Đất rừng sản xuất: RSX
Đất rừng phòng hộ: RPH
Đất rừng đặc dụng: RDD
Đất nuôi trồng thủy sản: NTS
Đất làm muối: LMU
Đất nông nghiệp khác: NKH

Giải mã ý nghĩa các ký hiệu trên sổ đỏ đất mới nhất
Kí hiệu đất đai

Các ký hiệu trên sổ đỏ đất có thể bạn chưa biết

Nhóm đất phi nông nghiệp:
Đất ở tại nông thôn: ONT
Đất ở tại đô thị: ODT
Đất xây dựng trụ sở cơ quan: TSC
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: DTS
Đất xây dựng cơ sở văn hóa: DVH
Đất xây dựng cơ sở y tế: DYT
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: DGD
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: DTT
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: DKH
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: DXH
Đất xây dựng cơ sở ngoại giao: DNG
Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác: DSK
Đất quốc phòng: CQP
Đất an ninh: CAN
Đất khu công nghiệp: SKK
Đất khu chế xuất: SKT
Đất cụm công nghiệp: SKN
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: SKC
Đất thương mại, dịch vụ: TMD
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: SKS
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: SKX
Đất giao thông: DGT
Đất thủy lợi: DTL
Đất công trình năng lượng: DNL
Đất công trình bưu chính, viễn thông: DBV
Đất sinh hoạt cộng đồng: DSH
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: DKV
Đất chợ: DCH
Đất có di tích lịch sử – văn hóa: DDT
Đất danh lam thắng cảnh: DDL
Đất bãi thải, xử lý chất thải: DRA
Đất công trình công cộng khác: DCK
Đất cơ sở tôn giáo: TON
Đất cơ sở tín ngưỡng: TIN
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: NTD
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: SON
Đất có mặt nước chuyên dùng: MNC
Đất phi nông nghiệp khác: PNK

ki hieu dat tren so do
Ký hiệu loại đất trên sổ đỏ Nắm rõ ký hiệu trên sổ đỏ trước khi quyết định mua nhà đất

Nhóm đất chưa sử dụng:
Đất bằng chưa sử dụng: BCS
Đất đồi núi chưa sử dụng: DCS
Núi đá không có rừng cây: NCS
Một số điều cần lưu ý
Một số trường hợp đặc biệt, mã ký hiệu trên sổ đỏ sẽ được ghi khác nhau. Ví dụ, thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất cho một người sử dụng đất vào nhiều mục đích thì phải ghi đầy đủ các mục đích đó.

https://rongdat.net/danh-muc/bds-cong-nghiep/

Bản đồ kí hiệu Đất trên  Bản đồ Đất

Hoặc trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích, trong đó đã xác định mục đích chính, mục đích phụ thì tiếp sau mục đích chính phải ghi “(là chính)”.

Như vậy, các loại đất khi thể hiện trên sổ đỏ sẽ được thể hiện dưới dạng ký hiệu. Vì thế, nếu muốn biết đó là loại đất gì thì bạn cần phải căn cứ vào bảng ký hiệu này. Hy vọng, với các ký hiệu trên sổ đỏ đất mới nhất trên đây sẽ giúp bạn nắm rõ mục đích sử dụng đất và ký hiệu của từng loại đất tương ứng.

Cám ơn bạn đã đón đọc!