Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn thời hạn sử dụng đất

Để việc gia hạn được tiến triển thuận lợi, bạn nên nộp đơn xin gia hạn bắt buộc trước 6 tháng trước khi hết hạn và người sử dụng đất phải nộp một bộ hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung chính:
*  Các trường hợp xin gia hạn quyền sử dụng đất
* Trình tự thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất
Bước 1: Nộp hồ sơ xin gia hạn thời hạn sử dụng đất tại cơ quan tài nguyên môi trường
Bước 2: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của người xin gia hạn đất hết thời hạn sử dụng
Bước 3: Nộp giấy chứng nhận, chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính
Bước 4: Trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

*  Thời gian gia hạn quyền sử dụng đất

9
Các trường hợp xin gia hạn quyền sử dụng đất

Các tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước khác, cá nhân hay hộ gia đình sử dụng đất bên ngoài khu vực công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc các trường hợp tại Khoản 2, 3 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP khi hết hạn thời hạn sử dụng đất cần làm đơn xin gia hạn thời gian sử dụng đất như sau:

Gia hạn quyền sử dụng đất
– Nếu là dự án đầu tư có sự điều chỉnh thời gian hoạt động thì phải có văn bản của cơ quan ban ngành có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư thì mới được làm hồ sơ xin gia hạn.

– Nếu xin gia hạn mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được triển khai cùng lúc với việc đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

– Nếu dự án có thay đổi quy mô hoạt động mà có điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất sẽ được thay đổi theo thời gian hoạt động của dự án.

– Nếu gia hạn quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp được nhà nước công nhận, giao, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì khi hết thời hạn sử dụng vẫn tiếp tục sử dụng đất theo thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 trong Luật Đất đai mà không cần làm thủ tục thay đổi thời hạn sử dụng đất. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu xác nhận tờ khai mốc thời điểm sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì có thể thực hiện theo quy định chung.

Trình tự thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất
Thủ tục xin gia hạn thời hạn sử dụng đất sẽ được triển khai theo quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện Luật đất đai năm 2013.

Bước 1: Nộp hồ sơ xin gia hạn thời hạn sử dụng đất tại cơ quan tài nguyên môi trường
Loại thứ nhất: Hồ sơ này chỉ áp dụng đối với thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế gồm có:

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp trước đó.

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hay Giấy chứng nhận đầu tư hay Giấy phép đầu tư có thể hiện thời gian hoặc thay đổi thời hạn triển khai dự án thích hợp thời điểm xin gia hạn đối với trường hợp sử dụng đất của các tổ chức quốc tế phục vụ cho mục đích ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở quốc gia khác triển khai dự án đầu tư; bổ sung chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

8 1

Đất nông nghiệp
Loại thứ hai: Hồ sơ này chỉ áp dụng với trường hợp xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu gồm có:

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp trước đó.

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

Được biết thủ tục cho hồ sơ này đã không còn phức tạp như trước đó, nhất là với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp.

Bước 2: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của người xin gia hạn đất hết thời hạn sử dụng
Cơ quan tài nguyên và môi trường phải tiến hành thẩm định nhu cầu sử dụng đất; nếu thỏa mãn các điều kiện được gia hạn thì đề nghị Văn phòng đăng ký sử dụng đất gửi các thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình UBND cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất.

Bước 3: Nộp giấy chứng nhận, chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính
Nếu được gia hạn sử dụng đất thì người sử dụng phải có nghĩa vụ nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước đó, những chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

Bước 4: Trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất
– Nếu được gia hạn sử dụng, văn phòng đăng ký đất đai phải xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; gửi Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND địa phương để gửi lại nếu như người gia hạn nộp hồ sơ tại cấp địa phương.

– Nếu không có đủ điều kiện gia hạn sử dụng đất thì cơ quan ban ngành có thẩm quyền phải có ban hành thông báo cho người sử dụng đất và thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Liên hệ cơ quan nhà nước
Thời gian gia hạn quyền sử dụng đất
Theo Điều 61 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời điểm triển khai thủ tục hành chính đất đai có liên quan tới vấn đề gia hạn thời gian sử dụng đất sẽ được quy định không vượt quá 15 ngày.

Cơ quan ban ngành quản lý đất đai có đầy đủ thẩm quyền khi nhận đơn xin gia hạn thời hạn sử dụng đất và những loại giấy tờ đi kèm theo gồm có: Đơn xin gia hạn, mẫu tờ khai xác định mốc thời điểm sử dụng đất, tờ khai mốc thời gian sử dụng đất…của đối tượng sử dụng đất. Cơ quan này sẽ tiến hành thủ tục và trả kết quả gia hạn trong vòng 15 ngày làm việc.

Hy vọng qua bài viết trên sẽ cung cấp cho các bạn các thông tin hữu hiệu về đất đai và các vấn đề liên quan tới nhà đất.

                                                                             Nguồn bài viết: Sưu tầm.