Quy hoạch khu công nghiệp Long Đức (giai đoạn 2) tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Đức (giai đoạn 2) tại xã Long Đức, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai