Quy hoạch khu nhà máy Vedan Việt Nam  huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Mô tả quy hoạch

Duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu nhà mày Vedan Việt Nam tại xã Phước Thái, huyện Long Thành với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, ranh giới lập quuy hoạch: Xác định theo Trích lục và đo chính lý bản đồ địa chính khu đất đất số 80/TLBĐ, tỷ lệ 1/2000 do Công ty TNHH Khảo sát và xây dựng 6 thực hiện ngày 11/8/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra nội nghiệp ngày 14/8/2018.

2. Quy mô, tỷ lệ lập điều chỉnh quy hoach

a) Quy mô diện tích: Khoảng 120,0 ha

b) Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2.000

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Là khu nhà máy sản xuất của Công ty Vedan gồm các hạng mục: Nhà xưởng; nhà văn phòng, hành chính, dịch vụ; các công trình phụ lợi; các khu cây xanh, thể dục thể thao,…đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi trường với khu vực lân cận đã xây dựng.

Thông tin quy hoạch

Bài viết không được phép copy.