Tỉnh Ninh Bình – Danh Sách Các Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp

Tỉnh Ninh Bình – Danh Sách Các Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp

Trong những năm gần đây, lĩnh vực công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình đã có những bước phát triển đáng kể. Tỉnh đã tập trung vào phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và mang tính chiến lược để đảm bảo tăng trưởng bền vững, như ngành sản xuất ô tô, điện tử, chế biến nông sản thực phẩm, may mặc và giày da.

Các doanh nghiệp chủ chốt trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động cải tiến quy trình sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm mới, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Việc xác định ngành công nghiệp sản xuất ô tô, điện tử và ngành công nghiệp hỗ trợ là những trụ cột phát triển kinh tế, đã kèm theo các chính sách và hỗ trợ thuận lợi trong đầu tư, quản lý đất đai, và xây dựng, giúp các doanh nghiệp triển khai dự án một cách nhanh chóng.

Tinh-ninh-binh-rongdat.net1

I. Tình hình phát triển công nghiệp của tỉnh Ninh Bình

  • Trong giai đoạn gần đây, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Ninh Bình đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp trung bình hàng năm đã vượt xa mục tiêu đề ra, với tăng trưởng 20,2% mỗi năm trong giai đoạn 2011-2015 và 19,6% mỗi năm trong giai đoạn 2016-2020. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt 80.814 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với năm 2016.
  • Một số sản phẩm chủ chốt đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể như sản lượng ô tô tăng gấp 11 lần từ năm 2016, sản lượng camera modul tăng gần 4 lần, sản lượng linh kiện điện tử tăng 1,4 lần, sản lượng kính nổi tăng gấp hơn 9 lần, sản lượng may mặc tăng 70%, và sản lượng giày dép tăng 68%.
  • Tỉnh Ninh Bình đã chú trọng đầu tư vào phát triển hạ tầng cho các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Hiện đã có 5/7 khu công nghiệp trong quy hoạch đi vào hoạt động, và đã có nhiều dự án đạt được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực. Các khu công nghiệp đã tạo ra giá trị sản xuất từ 40.000 đến 60.000 tỷ đồng hàng năm và đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước và việc làm cho người dân địa phương.

Tinh-ninh-binh-rongdat.net2

  • Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, lĩnh vực công nghiệp còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang gặp khó khăn trong việc nâng cao trình độ công nghệ và quản lý. Ngành công nghiệp chế biến và chế tạo vẫn chưa có nhiều sản phẩm gia trọng, dẫn đến giá trị gia tăng còn thấp. Khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu còn hạn chế.
  • Việc thu hút vốn đầu tư ngoại ngân sách cho hạ tầng các khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã có tiến bộ, tuy nhiên việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn do tính phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao của ngành này.
  • Sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp và ngành dịch vụ có thu nhập cao đã dẫn đến sự chuyển dịch lao động từ các làng nghề sang các lĩnh vực này, gây ra tình trạng thiếu hụt lao động ở một số làng nghề truyền thống. Công tác quản lý và hỗ trợ các làng nghề cũng còn chưa được đảm bảo tốt, cần phải xây dựng mô hình quản lý để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững cho các làng nghề truyền thống.

II. Định hướng phát triển công nghiệp

1. Mục tiêu phát triển công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình trong tương lai được xác định rõ ràng. Tới năm 2030, mục tiêu của tỉnh là phát triển ngành công nghiệp đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng, đồng thời đóng góp để đưa Ninh Bình trở thành một địa phương có vị trí quan trọng trong khu vực. Khoảng 30% – 35% tỷ lệ gia trị gia tăng trong tổng GRDP của tỉnh sẽ đến từ ngành công nghiệp. Đến năm 2025, Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành một trong những tỉnh lớn về ngành công nghiệp ô tô và ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trên cả nước và trong khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2030, tỉnh mong muốn sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp đạt trên 200.000 chiếc/năm và tỷ lệ nội địa hóa đối với ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đạt khoảng 35% – 40%. Trong giai đoạn từ 2021 đến 2030, mục tiêu tăng trưởng trung bình của chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh là trên 10% mỗi năm.

Tinh-ninh-binh-rongdat.net3

2. Để phát triển ngành công nghiệp tỉnh Ninh Bình, quan điểm chính là nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường cảnh quan, liên kết chặt chẽ với thị trường trong nước và khu vực. Tập trung vào việc phát triển các khu, cụm công nghiệp để tạo mối liên hệ mạnh mẽ với các khu, cụm công nghiệp trong khu vực. Đây không chỉ là giải pháp mà còn là mục tiêu phát triển để thu hút các dự án công nghiệp lớn, đặc biệt là để phát triển các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất kim loại và điện – điện tử với công nghệ cao. Đồng thời, cần hạn chế các ngành công nghiệp tốn nhiều lao động và có ảnh hưởng lớn đến môi trường như ngành may mặc, da giày và sản xuất vật liệu xây dựng.

3. Ngoài ra, tỉnh cũng khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào việc phát triển tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống, đặc sản địa phương. Điều này được thực hiện thông qua việc tạo mối liên hệ chặt chẽ với các ngành dịch vụ – thương mại và ngành du lịch trên địa bàn.

4. Tương ứng với mục tiêu phát triển, việc đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý và công nhân lành nghề để đáp ứng yêu cầu phát triển là một yếu tố quan trọng. Cần tạo điều kiện để họ thích nghi với cơ chế thị trường và đáp ứng các yêu cầu mới trong giai đoạn tới.

5. Trong việc xác định dự án ưu tiên, tỉnh Ninh Bình tập trung vào việc đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng cho các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, tiếp tục đầu tư và phát triển nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, điện tử, cùng với các dự án hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô, điện tử và các ngành cơ khí chế tạo, chế biến nông sản thực phẩm và sản xuất vật liệu mới. Đồng thời, khuyến khích và hỗ trợ sự phát triển của các làng nghề tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn.

III. Những biện pháp giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững và cạnh tranh của ngành công nghiệp trong tương lai.

1. Quy hoạch và Chính sách:

Để tạo cơ sở hấp dẫn cho đầu tư, cần xem xét và điều chỉnh các quy hoạch liên quan như Quy hoạch công nghiệp, cụm công nghiệp, nghề, làng nghề sao cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể của tỉnh. Danh mục ngành ưu tiên cần được xác định, khuyến khích đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 và trong tương lai.

2. Đầu tư hạ tầng:

Cần tập trung đầu tư và kêu gọi đầu tư vào hạ tầng cho các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, đặc biệt tập trung hoàn thiện KCN Gián Khẩu 50 ha mở rộng, KCN Phúc Sơn, CCN Gia Lập, CCN Khánh Thượng… Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô, điện tử và các ngành cơ khí, công nghiệp hỗ trợ.

Tinh-ninh-binh-rongdat.net4

3. Thu hút đầu tư:

Để phát triển một ngành công nghiệp bền vững, cần tận dụng lợi thế và tiềm năng của tỉnh. Cần duy trì ổn định sản xuất các sản phẩm chủ lực và tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Đặc biệt, cần tập trung vào việc thu hút các tập đoàn lớn với tiềm lực về vốn, công nghệ, thương hiệu, sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

4. Cải tiến công nghệ và gia tăng giá trị sản phẩm:

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, cần ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sử dụng công nghệ hiện đại và sạch. Điều này sẽ giúp tăng nhanh giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm.

5. Phát triển nguồn nhân lực:

Cần đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của ngành công nghiệp. Việc đa dạng hóa hình thức đào tạo và tạo chính sách thu hút người tài, có trình độ chuyên môn cao là cần thiết.

6. Cải cách thủ tục hành chính:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Việc tối ưu hóa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai dự án.

IV. Danh sách các khu công nghiệpcụm công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình

Tinh-ninh-binh-rongdat.net4a

Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Ninh Bình7 khu công nghiệp25 cụm công nghiệp. Sau đây là các thông tin chi tiết.

1. Danh sách các khu công nghiệp:

STT Tên Khu Công Nghiệp Diện tích(ha)
1 Khu Công Nghiệp Khánh Phú 351
2 Khu Công Nghiệp Khánh  Cư 52,11
3 Khu Công Nghiệp Phúc Sơn 142
4 Khu Công Nghiệp Gián Khẩu 162
5 Khu Công Nghiệp Tam Điệp I 357
6 Khu Công Nghiệp Tam Điệp II 386
7 Khu Công Nghiệp Kim Sơn 200

2. Danh sách các cụm công nghiệp:

STT Tên Cụm Công Nghiệp Diện tích(ha)
1 Cụm Công Nghiệp Khánh Thượng 50
2 Cụm Công Nghiệp Khánh Tiên 40
3 Cụm Công Nghiệp Ninh Phong – Cụm Làng Nghề Ninh Phong 13
4 Cụm Công Nghiệp Ninh Vân – Cụm Làng Nghề Ninh Vân 30,64
5 Cụm Công Nghiệp Cầu Yên 14,1
6 Cụm Công Nghiệp Gia Sinh 16,32
7 Cụm Công Nghiệp Yên Ninh 6,76
8 Cụm Công Nghiệp Đồng Hướng 67,12
9 Cụm Công Nghiệp Mai Sơn 44,98
10 Cụm Công Nghiệp Phú Sơn 43,19
11 Cụm Công Nghiệp Sơn Lai 28,21
12 Cụm Công Nghiệp Xích Thổ 50
13 Cụm Công Nghiệp Khánh Lợi 63
14 Cụm Công Nghiệp Khánh Nhạc 37,18
15 Cụm Công Nghiệp Gia Vân 50
16 Cụm Công Nghiệp Gia Thắng- Gia Viễn 40
17 Cụm Công Nghiệp Gia Phú – Liên Sơn 40
18 Cụm Công Nghiệp Ninh Hải 37,8
19 Cụm Công Nghiệp Khánh Thành 50
20 Cụm Công Nghiệp Khánh Hải I 50
21 Cụm Công Nghiệp Khánh Hải II 50
22 Cụm Công Nghiệp Khánh Hồng 23
23 Cụm Công Nghiệp Văn Phong 50
24 Cụm Công Nghiệp Gia Phú 50
25 Cụm Công Nghiệp Gia Lập 90

V. Liên hệ tư vấn

Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình bạn hãy  liên hệ với Rongdat.net để nhận được thông tin cụ thể về tình hình hiện tại, quy trình đăng ký đầu tư, và các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Khu cong nghiep Dat Do I Ba Ria Vung Tau v

👤  Dưới sự hỗ trợ của P. Giám đốc Kỹ sư: Phạm Xuân Thuỷ

📞 Điện thoại: [ 0949 319 769 ] 📧 Email: [ rongdat0102@gmail.com ]

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với những thông tin chính xác và kế hoạch tối ưu nhất cho sự thành công của dự án đầu tư của bạn. Hãy liên hệ ngay hôm nay để lên lịch xem đất, thuê nhà xưởng hoặc thảo luận về yêu cầu cụ thể của bạn. 🏢🌆

Bài viết không được phép copy.